Σκοπός του παρόντος είναι να ενημερωθεί ο επισκέπτης της πλατφόρμας «Δίκτυο Γυναικείας επιχειρηματικότητας» για την γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Μια επιχείρηση ορίζεται ως γυναικεία, να έχει ένα μέλος γυναίκα, η οποία αν δεν είναι ατομική επιχείρηση, θα πρέπει να έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 50%.

Όλα τα στοιχεία της πλατφόρμας αντλούνται από την βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ, όπως αυτά ενημερώνονται από τα κατά τόπους επιμελητήρια.

Ο επισκέπτης της πλατφόρμας «Δίκτυο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας», Έχει την δυνατότητα να αναζητεί επιχείρηση, πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο: το Επώνυμο της επιχειρηματία ή την Επωνυμία της επιχείρησης ή το ΑΦΜ επιχείρησης, εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα προς προβολή στοιχεία της επιχείρησης. Αν τα αποτελέσματα είναι πολλά, θα εμφανιστεί μια λίστα με περισσότερα στοιχεία, για να εντοπίσετε την συγκεκριμένη επιχειρηματία.

Για την μαζική αναζήτηση με διάφορα κριτήρια, όπως:

  • Επιμελητήριο
  • Κατηγορία επαγγέλματος
  • ΚΑΔ πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους
  • Περιγραφή δραστηριότητας
  • Δήμος
  • Νομός
  • Περιοχή

Πληκτρολογείτε όσα πεδία θέλετε και το σύστημα εμφανίζει μια λίστα με τα αποτελέσματα